Isaiah 12

1Og du skal sige paa den Dag: Jeg vil takke dig,  Herre! Thi du har været vred paa mig, men din Vrede er afvendt, og du trøster mig. 2Se, Gud er min Frelse, jeg vil være tryg og ikke frygte; thi den  Herre,  Herre er min Styrke og Lorsang, og han er bleven mig til Frelse. 3Og I skulle drage Vand med Glæde af Frelsens Kilder. 4Og I skulle sige paa den Dag: Navn, kundgører hans Gerninger Navn, kundgører hans Gerninber iblandt Folkene, forkynder, at hans Navn er højt. 5Lovsynger  Herren, thi han har gjort herlige Ting; dette er kundgjort paa den ganske Jord. 6Raab højt og syng med Fryd, du Indbyggerske i Zion! thi den Hellige i Israel er stor midt udi dig.
Copyright information for Dan1871