Isaiah 21

1Profeti imod Havets Ørk. Ligesom Hvirvelvinde fare frem i Syden, saa kommer det fra Ørken, fra det forfærdelige Land. 2Mig er kundgjort et haardt Syn: Røveren røver, og Ødelæggeren Ødelægger; drag op, Elam! træng paa Madaj! jeg har gjort, at hvert Suk hører op. 3Derfor ere mine Lænder fulde af Smerter, Veer have betaget mig ligesom Veer den fødende; jeg var der mig, saa jeg ikke kan høre, Jeg er forfærdet, saa at jeg ikke kan se. 4Mit Hjerte er forvildet, har forfærdet mig, Tusmørket, soø var min Lyst, er blevet mig Rædsel. 5Man dækker Bord, Vagten vaager, man æder, man drikker; "gører eder rede, I Fyrster! salver skjoldet!" 6Thi saa sagde Herren til mig: Gak, sæt en Vægter ud, lad ham kundgøre, hvad han ser. 7Og ser han Vogne, Ryttere parvis, Vogne, dragne og Asener, Vogne, dragne of Kameler, da skal han give Agt, nøje Agt. 8Og han raabte som en Løve: Herre! jeg staar stadig paa Vagt, om Dagen, jeg staar paa min Vare hver Nat. 9Og se! da kom der Vogne med Folk, Ryttere parvis; og han svarede og sagde: Babel er falden, den er falden, og man har kastet alle dens Gudebilleder knuste til Jorden! 10Du, min tærskede, og du, som har været lagt paa min Lo! det, Jeg hørte af den  Herre Zebaoth, Israels Gud, kundbjorde jeg eder. 11Profeti imod Duma. Der raaber en til mig fra Seir: Vægter, hvordan skrider Natten? Vægter, hvordan skrider Natten? 12Vægteren siger: Der kommer Morgen, men ogsaa Nat; ville I spørge, saa spørger! kommer igen en anden Gang. 13Profeti imod Arabien. I skulle blive Natten over i Skoven i Arabien, I rejsende Hobe af Dedaniter! 14De komme den tørstige i Møde med Vand; Indbyggerne i Temas Land møde den ftygtende med Brød. 15Thi de flyede for Sværd, for det dragne Sværd, for den spændte Bue og for den svare Krig. 16Thi saa sagde Herren til mig: Endnu inden et Aar, som en Daglønners Aar, da skal al Kedars Herlighed faa Ende. 17Og Tallet af Buerne, som blive tilbage for de vældige af Kedars Børn, skal formindskes; thi  Herren, Israels Gud, har talt det.
Copyright information for Dan1871