Isaiah 39

1Paa den samme Tid sendte Merodak Baladan, Baladans Søn Kongen af Babel, Breve og Skænk til Ezekias; thi han havde hørt; at han havde været syg og var bleven karsk. 2Og Ezekias blev glad ved dem og lod dem se Huset med sine dyrebare Sager, Sølvet og Guldet og de vellugtende Urter og den bedste Olie og hele sit Vaabenhus og alt det, som fandtes i hans Skatkammer; der var ingen ring i hans Hus og i hans hele Rige, som Ezekias jo lod dem se. 3Da kom Esajas, Profeten, til Kong Ezekias og sagde til ham: Hvad have disse Mænd sagt og hvorfra ere de komne til dig? Og Ezekias sagde: De ere komne til mig fra et Land langt borte, fra Babel. 4han sagde: Hvad have de set i dit Hus? Og Ezekias sagde: De have set alt det, som er i mit Hus; der var ingen Iing, som jeg jo lod dem se i mine Skatkamre. 5Da sagde Esajas til Ezekias: Hør den  Herre Zebaoths Ord: 6Se, de Dage komme, at alt det, som er i dit Hus, og hvad dine Fædre have samlet til Liagendefæ indtil denne Dag, skal føres til Babel; der skal intet blive tilovers, siger  Herren. 7Og af dine Sørnner, som nedstamme fra dig, som du skal avle, skulle de tage nogle ud, og de skulle være Kammertjenere i Kongen af Babels Palads. 8Men Ezekias sagde til Esajas: Det  Herrens Ord, som du har talt, er godt; og han sagde: Blot der maa være Fred og Trofasthed i mine Dage!
Copyright information for Dan1871