Isaiah 60

1Gør dig rede, bliv Lys; thi dit Lys er kommet, og  Herrens Herlighed er opgangen over dig. 2Thi se, Mørke skjuler Jorden og Dunkelhed Folkene; men over dig skal  Herren oprinde, og over dig skal hans Herlighed ses. 3Og Hedningerne skulle vandre hen til dit Lys, og Kongerne hen til det Skin, som er opgangen for dig. 4Kast dine Øjne trindt omkring og se, de samle sig alle, de komme til dig, dine Sønner komme langvejs fra, og dine Døtre bæres paa Arm. 5Da skal du se det og straale af Glæde, og dit Hjerte skal banke og udvide sig; thi Rigdommen fra Havet skal vende sig til dig, Hedningerries Magt skal komme til dig. 6Kamelernes Mangfoldighed skal skjule dig, Midians og Efas Dromedarer, de af Skeba skulle komme; skulle bringe Guld og Røgelse og forkynde  Herrens Pris. 7Alle Kedars Faar skulle samles til dig, Nebajots Vædre skulle tjene dig; de skulle ofres paa mit Alter til mit Velbehag, og min Herligheds Hus vil jeg forherlige. 8Hvo ere disse, der komme flyvende som en Sky og som Duer til deres Dueslag? 9Thi paa mig vente Øer, og Tharsis's Skibe ere foran for at føre dine Børn hid langvejs fra, og med dem deres. Sølv og deres Guld, til  Herren din Guds Navn og til Israels Hellige; thi han har forherliget dig. 10Og de fremmede skulle bygge dine Mure og deres Konger tjene dig; thi i min Vrede slog jeg dig, men i min Naade forbarmede jeg mig over dig. 11Og dine Porte skal man altid holde aabne, hverken Dag eller Nat skulle de lukkes, for at lade Hedningernes Magt og deres Konger, som føres hid, komme til dig. 12Thi det Folk og det Rige, som ikke vil tjene dig, skal, ødelægges, og Hedningerne skulle gaa aldeles til Grunde. 13Libanons Herlighed skal komme til dig, baade Fyrretræ og Kintræ og Buksbom, for at pryde min Helligdoms Sted og gøre mine Fødders Sted herligt. 14Og Børnene af dem, som trængte dig, skulle gaa bøjede til dig, og alle de, som spottede dig, skulle kaste sig ned for dine Fødder, o de skulle kalde dig  Herrens Stad, Zion, den Helliges i Israel. 15I Stedet for at du var forladt og forhadt, saa at ingen gik der igennem, vil jeg gøre dig til en evig Herlighed, til en Fryd fra Slægt til Slægt. 16Og du skal die Hedningers Mælk og die Kongers Bryst, og du skal alle fornemme; at jeg  Herren er din de Frelser og Jakobs Mægtige din Genløser. 17Jeg vil sætte Guld i Stedet for Kobber og sætte Sølv i Stedet for Jern og Kobber i Stedet fo Træ og Jern i Stedet for Sten; og jeg vil give dig Øverster til. Fred og Herskere til Retfærdighed. 18Der skal ikke ydermere høres om Vold i dit Land eller om ødelæggelse og Forstyrrelse inden dine Landemærker; men du skal kalde Frelsen dine Mure og Lovsangen dine Porte. 19Solen skal ikke ydermere være dig til Lys om Dagen; og Maanen skal ikke lyse for dig til Glans; men  Herren skal være dig et evigt Lys og din Gud din Herlighed. 20Din Sol skal ikke mere gaa ned og din Maane ikke miste sit Skin; thi  Herren skal være dig et evigt Lys og din Sorrigs Dage være endte: 21Og dit Folk, de skulle alle være retfærdige, de skulle eje Landet evindelig som de, der ere en Kvist af min Plantning, et Værk af mine Hænder, mig til Herlighed. 22Den lille skal blive til tusinde, og den ringe til et stærkt Folk; jeg  Herren, jeg vil lade det hastelig ske i sin Tid.
Copyright information for Dan1871