Jeremiah 21

1Det Ord, som kom til Jeremias fra  Herren, der Kong Zedekias sendte Paskur, DIalkias's Søn, og Zefanja, Maasejas Søn, Præsten, til ham og lod sige: 2Adspørg dog  Herren for os; thi Nebukadnezar, Kongen af Babel, fører Krig imod os; maaske  Herren dog vilde gøre imod os efter alle sine underlige Gerninger, saa at denne maatte drage bort fra os. 3Og Jeremias sagde til dem: Saaledes skulle I sige til Zedekias: 4Saa sagde  Herren, Israels Gud: Se, jeg vender de Krigsvaaben, som ere i eders Hænder, og med hvilke I uden for Muren stride imod Kongen af Babel og Kaldæerne, som belejre eder, og samler dem midt i denne Stad. 5Og jeg vil stride imod eder med en udrakt Haand og med en stærk Arm, og med Vrede og med Harme og med stor Fortørnelse. 6Og jeg vil slaa denne Stads Indbyggere, baade Menneskene og Dyrene; de skulle dø ved en stor Pest. 7Og derefter, siger  Herren, vil jeg give Judas Konge, Zedekias, og hans Tjenere og Folket og dem, som i denne Stad ere blevne tilovers fra Pesten, fra Sværdet og fra Hungeren, i Nebukadnezar, Kongen af Babels Haand og i deres Fjenders Haand og i deres Haand, som søge efter deres Liv; og han skal slaa dem med skarpe Sværd, han skal ikke spare dem og ikke skaane dem og ikke vise Medlidenhed. 8Og du skal sige til dette Folk: Saa siger  Herren: Se, jeg lægger for eders Ansigt Livets Vej og Dødens Vej. 9Den, som bliver i denne Stad, skal dø ved Sværdet og ved Hungeren og ved Pesten: Men den, som drager Lid og gaar over til Kaldæelne, som belejre eder, skal blive i Live og have sit Liv som Bytte. 10Thi jeg har vendt mit Ansigt imod denne Stad til det onde og ikke til det gode, siger  Herren; den skal gives i Kongen af Babels Haand, og han skal opbrænde den med Ild. 11Og om Judas Konges Hus hører  Herrens Ord. 12Davids Hus! saa siger  Herren: Holder Ret om Morgenen, og redder den, som er bleven til Rov, af Voldsmandens Haand, paa det min Vrede ikke skal fare ud som en Ild og brænde, saa at ingen skal kunne udslukke den, for eders Idrætters Ondskabs Skyld! 13Se, jeg kommer til dig, du Beboer af Dalen, af Klippen paa Sletten I siger  Herren; I, som sige: Hvo vil stige ned til os, og hvo vil komme ind i vore Boliger? 14Og jeg vil hjemsøge eder efter eders Idrætters Frugt, siger  Herren, og antænde en Ild i dens Skov, og den skal fortære alting trindt omkring den.
Copyright information for Dan1871