Jeremiah 27

1Begyndelsen af Jojakims, Josias's Søns, Judas Konges Regering kom dette Ord til Jeremias fra  Herren, saalydende: 2Saa sagde  Herren til mig: Gør dig Baand og Aag, og læg dem paa din Hals, 3og send dem til Kongen i Edom og til Kongen i Moab og til Ammons Børns Konge og til Kongen i Tyrus og til Kongen i Sidon, ved de Sendebud, som ere komne til Jerusalem, til Zedekias, Judas Konge. 4Og du skal befale dem at sige saaledes til deres Herrer: Saa siger den  Herre Zebaoth, Israels Gud: Saaledes skulle I sige til eders Herrer: 5Jeg har skabt Jorden, Menneskene og Dyrene; som ere paa Jordens Kreds, ved min store Magt og ved min udrakte Arm; og jeg har givet dem til den, hvem det synes mig ret. 6Og nu har jeg givet alle disse Lande i Nebukadnezar, Kongen af Babels, min Tjeners Haand; endog saa de vilde Dyr paa Marken har jeg givet ham til hans Tjeneste. 7Og alle Folkefærd skulle tjene ham og hans Søn og hans Søns Søn, indtil ogsaa hans eget Lands. Tid kommer, da skulle mange Folk og mægtige Konger gøre ham til Træl. 8Og det skal ske, at naar et Folk og et Rige ikke vil tjene Nehukadnezar, Kongen af Babel, og ikke vil bøje sin Hals under Kongen af Babels Aag, da vil jeg hjemsøge dette Folk med Sværdet og med Hungeren og med Pesten, siger  Herren, indtil jeg faar gjort Ende paa det ved hans Haand. 9Derfor hører ikke eders Profeter og eders Spaamænd og eders Drømme og eders Dagvælgere og eders Troldkarle, som sige saaledes til eder: I skulle ikke komme til at Kongen af Babel 10Thi de spaa Løgn for eder for at bringe eder langt bort fra eders land, og for at jeg skal støde eder ud, og at I skulle omkomme. 11Men det Folk, sorn bøjer sin Hals under Kongen af Babels Aag og tjener ham, det vil jeg lade blive i sit Land, siger  Herren, og det skal dyrke det og bo derudi. 12Og til Zedekias, Judas Konge, talte jeg efter alle disse Ord og sagde: Bøjer eders Halse under Kongen af Babels Aag, og tjener ham og hans Folk, saa skulle I leve. 13Hvorfor ville I dø, du og dit Folk, ved Sværdet, ved Hungeren og ved Pesten, saaledes som  Herren har talt til det Folk, som ikke vil tjene Kongen af Babel? 14Og hører ikke paa de Profeters Ord, som sige saaledes til eder: I skulle ikke komme til at tjene Kongen af Babel; thi de spaa Løgn for eder. 15Thi jeg har ikke sendt dem, siger  Herren; men de spaa Løgn i mit Navn, paa det at jeg skal støde eder ud, at I skulle omkomme, I og Profeterne, som spaa for eder. 16Og til Præsterne og til alt dette Folk talte jeg og sagde: Saa siger  Herren: Hører ikke paa eders Profeters Ord, de, som spaa for eder og sige: Se,  Herrens Hus's Kar skulle nu snart føres tilbage fra Babel; thi de spaa Løgn for eder. 17Hører ikke paa dem, tjener Kongen af Babel, saa skulle I leve; hvorfor skal denne Stad blive Øde? 18Men dersom de ere Profeter; og dersom  Herrens Ord er hos dem, saa lad dem bønfalde den  Herre Zebaoth om, at de Kar, som ere blevne tilbage i  Herrens Hus og i Judas Konges Hus og i Jerusalem, ikke rnø komme til Babel. 19Thi saa siger den  Herre Zebaoth om Støtterne og om Havet og om Stolene og om de øvrige Kar, som ere blevne tilheige i denne Stad, 20og som Nebukadnezar, Kongen af Babel; ikke har taget, der han bortførte fra Jerusalem til Babel Jekonias, Jojakims Søn, Judas Konge, og alle de ypperste af Juda og Jerusalem: 21Ja, saa siger den  Herre Zebaoth, Israels Gud, om Karrene, som ere blevne tilbage i  Herrens Hus og i Judas Konges Hus og i Jerusalem: 22De skulle føres til Babel og blive der indtil den Dag, jeg vil se efter dem, siger  Herren, og føre dem op og lade dem komme tilbage til dette Sted.
Copyright information for Dan1871