Jeremiah 45

1Det Ord, som Profeten Jeremias talte tit Baruk, Nerias Søn, der han skrev disse Ord i en Bog efter Jeremias's Mund, i Judas Konge, Jojakims, Josias's Søns fjerde Aar: 2Saa siger  Herren, Israels Gud; om dig, Baruk: 3Du sagde: Ak, ve mig! thi  Herren har lagt Sorrig til min Smerte, jeg er træt af mit Suk og finder ingen Rolighed. 4Saaledes skal du sige til ham: Saa siger  Herren: Se, det, jeg byggede, nedbryder jeg, og det, jeg plantede, oprykker jeg, ja, dette ganske Land. 5Og du, du søger dig store Ting! søg dem ej; thi se, jeg lader Ulykke komme over alt Kød, siger  Herren, men dig vil jeg give din Sjæl som Bytte paa hvert Sted, hvorhen du drager.
Copyright information for Dan1871