Jeremiah 47

 Herrens Ord, som kom til Profeten Jeremias imod Filisterne; førend Farao slog Gaza. Saa siger  Herren: Se, der stige Vande op fra Norden, og de skulle vorde til ere overskyllende Strøm, og de skulle overskylle Landet, og hvad der fylder det, Staden og dens Indbyggere; og Folkene skulle skrige, og alle Indbyggere i Landet hyle for Lyden af hans vældige Hestes Hovslag, for hans Vognes Rumlen, for hans Hjuls Bulder; Fædrene se ikke tilbage efter Børnene, fordi de have ladet Hænderne synke, over den Dag, som kommer for at ødelægge alle Filister, for at udrydde hver Hjælper, som, er tilbage for Tyrus og Sidon; thi  Herren ødelægger Filisterne, de overblevne fra Øen Kafthor. Gaza er bleven skaldet, Askalon er udryddet, de overblevne deres Dal; hvor længe vil du saare dig? Ve du  Herrens Sværd hvor længe skal det vare, inden du vil holde dig rolig? far i din Skede, hvil og vær stille! Hvorledes kan du holde dig rolig, da  Herren har givet det Befaling? Imod Askalon og imod Havets Strand, derhen har han beskikket det.
Copyright information for Dan1871