Job 26

1Da svarede Job og sagde: 2Hvad har du hjulpet den, som ingen Kraft havde? frelste du den Arm, som ingen Styrke havde? 3Hvorledes raadede du den, som ingen Visdom havde, og kundgjorde Indsigt til Overflod 4For hvem har du kundgjort Tale, og hvis Aand talte ud af dig? 5Dødningerne bæve neden unde Vandene og deres Beboere. 6Dødsriget ligger blottet for ham, og Afgrunden har intet Skjul. 7Han udbreder Norden over det øde, han længer Jorden paa intet. 8Han binder Vandet sammen i sine Skyer, dog brister Skydækket ikke under dem. 9Han lukker for sin Trone, han udbreder sin Sky over den. 10Han har draget en Grænse oven over Vandene indtil der, hvor Lyset ender i Mørke. 11Himmelens Piller skælve og forfærdes for hans Trusel. 12ved sin Kraft oprører han Havet, og med sin Forstand bryder han dets Hovmod. 13Ved hans Aande blive Himlene dejlige; hans Haand gennemborer den flygtende Slange. 14Se, disse ere de yderste Grænser af hans Veje, og hvor svag er Lyden af det Ord, som vi have hørt deraf? Men hans Vældes Torden - hvo forstaar den!
Copyright information for Dan1871