Jonah 2

1Og  Herren beskikkede en stor Fisk til at opsluge Jonas, og Jonas var i Fiskens Bug tre Dage og tre Nætter. 2Og Jonas bad til  Herren sin Gud fra Fiskens Liv, 3og hall sagde: Jeg raabte til  Herren ud af min Angest, og han svarede mig; jeg skreg fra Dødsrigets Skød, du hørte min Røst. 4Du kastede mig i Dybet, midt i Havet, og Strømmen omgav mig; alle dine Vover og dine Bølger gik over mig. 5Og jeg sagde: Jeg er udstødt fra dine Øjne, men jeg skal atter skue hen til dit hellige Tempel. 6Vandene omsluttede mig indtil Sjælen, Dybet omgav mig, Tang var viklet om mit Hoved. 7Jeg sank ned til Bjergenes Grunde, Jordens Porte vare lukkede efter mig for evigt; men du  Herre, min Gud, drog mit Liv op af Graven. 8Der min Sjæl i mit Indre forsmægtede, kom jeg  Herren i Hu; og min Bøn kom til dig i dit hellige Tempel. 9De, som tage Vare paa Løgnens Gøglebilleder, de have forladt ham, som er dem Miskundhed. 10Men jeg, jeg vil med Taksigelses Røst ofre til dig, jeg vil betale det, jeg har lovet; Frelse er der hos  Herren. Og  Herren bød Fisken, og den udspyede Jonas paa det tørre Land udspyede Jonas paa det tørre Land.
Copyright information for Dan1871