Judges 12

1Og hver Mand af Efraim blev opbudt og drog over mod Norden, og de sagde til Jeftha: Hvorfor gik du over til at stride imod Ammons Børn og kaldte os ikke at gaa med dig? Vi ville brænde dit Hus over dig med Ild. 2Og Jeftha sagde til dem: Jeg og mit Folk havde en svar Trætte med Ammons Børn; og, jeg kaldte ad eder, men I frelste mig ikke af deres Haand. 3Der jeg saa, at du ikke vilde frelse, da satte, jeg mit Liv i min Haand og drog over til Ammons Børn; og  Herren gav dem i min Haand; og hvorfor komme I op til mig paa denne Dag at stride imod mig? 4Og Jeftha samlede alle Mænd i Gilead og stred imod Efraim; og Mændene i Gilead sloge Efraim; thi de havde sagt: I Mænd af det Gilead, som ligger mellem Efraim og Manasse, ere overløbere fra Efraim. 5Thi Gileaditerne indtoge Jordanens Færgestæder overfor Efraim, og det skete, naar nogen af de undkomne af Efraim sagde: Jeg vil gaa over, da sagde Mændene af Gilead til ham: er du en Efratiter og han sagde: Nej 6Da sagde de til ham: Kære sig: Sjibboleth, og han sagde: I Sjibboleth, og kunde saaledes ikke udtale det ret; saa grebe de ham og sloge ham ihjel ved Jordanens Færgestæder og der faldt paa den samme Tid af Efraim to og fyrretyve Tusinde 7Og Jeftha dømte Israel seks Aar; og Gileaditeren Jeftha døde og blev begraven i en af Stæderne udi Gilead. 8Og efter ham dømte Ibzan af Bethlehelm Israel. 9Og han have tredive Sønner, og tredive Døtre udstyrede han og indførte tredive Døtre til sine Sønner udenfra; og han dømte Israel syv Aar. 10Og Ibzan døde og blev begraven i Bethlehem. 11Og efter ham dømte Sebuloniteren Elon Israel; og han dømte Israel ti Aar. 12Og Sebuloniteren Elon døde, og han blev begraven i Ajalon udi Sebulons Land. 13Og efter ham dømte Pireathoniteren Abdon, Hillels Søn, Israel. 14Og han havde fyrretyve Sønner og tredive Sønnesønner, som rede paa halvfjerdsindstyve Asenfoler; og han dømte Israel otte Aar. 15Og Abdon, Pireathoniteren Hillels Søn døde; og han blev begraven i Pireathon udi Efraims Land paa Amalekiternes Bjerg.
Copyright information for Dan1871