Leviticus 24

Og  Herren talede til Mose og sagde: Byd Israels Børn, at de skulle tage til dig ren stødt Olivenolie til Lysningen, til at holde Lampen stedse tændt. Uden for Vidnesbyrdets Forhæng, i Forsamlingens Paulun, skal Aron berede den til at lyse fra Aften til Morgen stedse for  Herrens Ansigt, til en evig Skik hos eders Efterkommere. Paa den rene Lysestag de skal han berede Lamperne stedse for  Herrens Ansigt. Og du skal tage Mel og bage deraf tolv Kager; een Kage skal være to Tiendeparter af en Efa. Og du skal lægge dem i to Rader, seks i hver Rad, paa det rene Bord for  Herrens Ansigt. Og du skal lægge ren Virak paa hver Rad, og den skal være for Brødet til et Ihukommelsesoffer, et Ildoffer for  Herren. Paa hver Sabbatsdag skal man berede det, stedse for  Herrens Ansigt; af Israels Børn skal dette ydes til en evig Pagt. Og det skal høre Aron og hans Sønner til, og de skulle æde det paa et helligt Sted; thi det er ham en højhellig Ting af  Herrens Ildofre, til en evig Rettighed. 10 Men der gik en israelitisk Kvindes Søn, og han var en ægyptisk Mands Søn, ud midt iblandt Israels Børn; og den israelitiske Kvindes Søn og en isrelitisk Mand trættedes i Lejren. 11 Og den israelitiske Kvindes Søn talede ilde om Navnet og bandede, da førte de ham til Mose; men hans Moders Navn; var Selomith, Dibri Datter, af Dans Stamme. 12 Og de satte ham i Forvaring for at indhente Forklaring efter  Herrens Mund. 13 Og  Herren talede til Mose og sagde: 14 Før den, som har bandet, hen uden for Lejren, og alle de, som det hørte, skulle lægge deres Hænder paa hans Hoved, og hele Menigheden skal stene ham. 15 Og du skal tale til Israels Børn og sige: Hvo som helst der bander sin Gud, han skal bære sin Synd. 16 Og hvo som taler ilde om  Herrens Navns skal dødes, hele Menigheden skal stene ham; saavel den fremmed som den indfødte, naar han taler ilde om Navnet, da skal han dødes 17 Og naar nogen slaar noget Menneske ihjel, da skal han dødes. 18 Men hvo der slaar et Stykke Kvæg ihjel, skal betale det Stykke for Stykke. 19 Og den, som gør Lyde paa sin Næste, ved ham skal gøres saaledes, som han har gjort: 20 Bræk for Bræk, Øje for Øje, Tand for Tand; ligesom han har gjort Lyde paa et Menneske, saaledes skal der gøres paa ham. 21 Og hvo som ihjelslaar et Dyr, skal betale det; men hvo der slaar et Menneske ihjel, skal dødes. 22 Een Ret skal være for eder; som den fremmede, saa skal den indfødte være; thi jeg er  Herren eders Gud. 23 Og Mose talede til Israels Børn, og de udførte den, som havde bandet, uden for Lejren, og stenede ham med Stene; og Israels Børn gjorde, ligesom  Herren havde befalet Mose.
Copyright information for Dan1871