Leviticus 9

1Og det skete paa den ottende Dag, da kaldte Mose ad Aron og hans Sønner og ad de ældste af Israel. 2Og han sagde til Aron: Tag dig en Tyrekalv til Syndoffer og en Væder til Brændoffer, begge uden Lyde, og lad dem føres frem for  Herrens Ansigt. 3Og tal til Israels Børn og sig: Tager en Gedebuk til Syndoffer og en Kalv og et Lam, begge aargamle, uden Lyde, til Brændoffer, 4og en Okse og en Væder til Takoffer, til at ofre for  Herrens Ansigt, og et Madoffer blandet med Olie; thi  Herren skal i Dag aabenbare sig for eder. 5Og de bragte det, som Mose havde befalet, hen foran Forsamlingens Paulun, og al Menigheden nærmede sig, og de stode for  Herrens Ansigt. 6Da sagde Mose: Dette Ord, som  Herren har befalet, skulle I gøre, saa skal  Herrens Herlighed ses af eder. 7Og Mose sagde til Aron: Træd frem for Alteret, og bring dit Syndoffer og dit Brændoffer, og gør Forligelse for dig og for Folket, og bring Folkets Offer og gør saa Forligelse for dem, saa som  Herren har befalet. 8Og Aron traadte frem for Alteret og slagtede den Kalv til Syndoffer, som var for ham selv. 9Og Arons Sønner bragte Blodet hen til ham, og han dyppede sin Finger i Blodet og strøg paa Alterets Horn og udøste det øvrige Blod ved Alterets Fod. 10Men af Fedtet og Nyrerne og Hinden af Leveren af Syndofret holde han et Røgoffer paa Alteret, saa som  Herren befalede Mose. 11Og Kødet og Huden brændte han med Ild udenfor Lejren. 12Og han slagtede Brændofret, og Arons Sønner gave ham Blodet, og han stænkede det paa Alteret rundt omkring. 13Og de gave ham Brændofret efter dets Stykker og Hovedet, og han gjorde det til Røgoffer paa Alteret. 14Og han toede Indvoldene og Skankerne og gjorde det til Røgoffer oven paa Brændofret paa Alteret. 15Og han lod Folkets Offer føre frem og tog den Buk til Syndoffer, som var for Folket, og slagtede den og gjorde et Syndoffer deraf, som det første, 16Og han førte Brændofret frem og gjorde derved efter sædvanlig Vis. 17Og han førte Madofret frem og tog sin Haand fuld deraf og gjorde det til Røgoffer paa Alteret, foruden Morgenens Brændoffer. 18Og han slagtede Oksen og Væderen til Takoffer for Folket; og Arons Sønner gave ham Blodet, og han stænkede det paa Alteret rundt omkring; 19men Fedtstykkerne af Oksen og af Væderen Stjerten og hvad der skjuler Indvoldene, og Nyrerne og Hinden af Leveren, 20Disse Fedtstykker lagde de oven paa Bryststykkerne, og han gjorde et Røgoffer af Fedtet paa Alteret. 21Men Bryststykkerne og den højre Bov rørte Aron med en Rørelse for  Herrens, Ansigt, ligesom Mose havde befalet, 22Og Aron opløftede sine Hænder mod Folket og velsignede dem; og han steg ned, der han havde bragt Syndofret og Brændofret og Takofret. 23Og Mose og Aron gik ind i Forsamlingens Paulun, og de gik ud og velsignede Folket, og  Herrens Herlighed saas af alt Folket. 24Og Ild kom ud fra  Herrens Ansigt og fortærede paa Alteret Brændofret og Fedtstykkerne; og alt Folket saa det, og de frydede sig, og de faldt ned paa deres Ansigter.
Copyright information for Dan1871