Mark 16

1Og der Sabbaten var forgangen, kjøbte Maria Magdalene og Maria, Jakobs Moder, og Salome vellugtende Salver, for at komme og salve ham. 2Og de kom til graven paa den første Dag i Ugen meget aarle, der Solen gik op. 3Og de sagde til hverandre; hvo skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven? 4Og der de saae hen, bleve de vaer, at Stenen var fravæltet; (thi den var var meget stor). 5Og de gik ind i Graven og saae en ung Person sidde ved den høire Side i et langt hvidt Klædebon, og de forfærdedes. 6Men han sagde til dem: forfærdes ikke! I lede efter Jesus af Nazareth, den Korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her, see, der er Stedet, hvor de lagde ham. 7Men gaaer bort, siger hans Disciple og Peter, at han gaaer forud for Eder til Galilæa; der skulle I see ham, som han har sagt Eder. 8Og de gik hasteligen ud og flyede fra Graven; men Bævelse og Forfærdelse betog dem, og de sagde Ingen Noget; thi de frygtede. 9Men der han var opstanden aarle den første Dag i Ugen, aabenbaredes han først for Maria Magdalene, af hvilken han havde uddrevet syv Djævle. 10Hun gik bort og kundgjorde det for dem, som havde været med ham, som sørgede og græd. 11Men disse samme, der de hørte, at han levede og var seet af hende, troede det ikke. 12Men derefter aabenbaredes han for to af dem paa Veien i en anden Skikkelse, der de gik ud paa Landet. 13Og disse gik hen og forkyndte de Andre det; ikke heller dem troede de. 14Paa det Sidste Aabenbaredes han for de Elleve, der de sadde tilbors, og bebreidede dem deres Vantro og Hjertes Haardhed, at de ikke havde troet dem, som havde seet ham opstanden. 15Og han sagde til dem: gaaer bort i al Verden, og prædiker Evangelium for al Skabningen! 16Hvo som troer og bliver døbt, skal blive salig; men hvo som ikke troer, skal blive fordømt. 17Men disse Tegn skulle følge dem, som troe: i mit Navn skulle de uddrive Djævle; de skulle tale med nye Tunger; 18de skulle tage paa Slanger, og dersom de drikke nogen Forgift, skal det ikke skade dem; paa de Syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes. 19Da blev Herren, efterat han havde talet med dem, optagen til Himmmelen og satte sig hos Guds høire Haand. 20Men de gik ud og prædikede allevegne, og Herren arbeidede med og stadfæstede Ordet ved Medfølgende Tegn. Amen.
Copyright information for Dan1871