Micah 4

1Men det skal ske i de sidste Dage, at  Herrens Hus's Bjerg skal være grundfæstet oven paa Bjergene og ophøjet over Højene, og Folkene skulle strømme til det. 2Og mange Hedninger skulle komme og sige: kommer og lader os gaa op til  Herrens Bjerg og til Jakobs Guds Hus, at han maa lære os sine Veje, og vi maa vandre paa hans Stier; thi fra Zion skal udgaa Lov og  Herrens Ord fra Jerusalem. 3Og han skal dømme imellem mange Folkeslag og holde Ret for vældige Hedningefolk ud i det fjerne; og de skulle omsmede deres Sværd til Hakker og deres Spyd til Haveknive, et Folk skal ikke løfte Sværd imod et andet, og de skulle ikke ydermere øve sig i Krig. 4Men de skulle bo, hver under sit Vintræ og under sit Figentræ, og ingen skal forfærde dem; thi den  Herre Zebaoths Mund har talt. 5Thi alle Folk vandre hvert i sin Guds Navn men vi vandre i  Herrens vor Guds Navn, evindelig og altid. 6Paa denne Dag, siger  Herren, vil jeg sanke det haltende og samle det fordrevne og det, som jeg har handlet ilde med. 7Og jeg vil gøre det haltende til en Levning og det bortkomne til et stærkt Folk; og  Herren skal regere over dem paa Zions Bjerg, fra nu og indtil Evighed. 8Og du, Hyrdetaarn, Zions Datters Høj! til dig skal det komme; ja, komme skal det tidligere Herredømme, Kongedømmet over Jerusalems Datter. 9Nu, hvorfor raaber du saa saare? er der ingen Konge udi dig? eller er din Raadgiver omkommen? thi Smerte har betaget dig som den Fødende Kvinde. 10Vrid dig, og vaand dig i Smerte, du Zions Datter som den fødende Kvinde! thi du skal du drage ud af Staden og bo paa Marken og komme lige til Babel; der skal du udfædes, der skal  Herren genløse dig af dine Fjenders Haand. 11Og nu ere vel mange Folkefærd samlede imod dig, hvilke sige: Hun vorde vanhelliget! og vore Øjne se deres Lyst paa Zion! 12Men de kende ikke  Herrens Tanker og forstaa ikke hans Raad, thi han har samlet dem som Neg til Tærskepladsen. 13Gør dig rede og tærsk, du Zions Datter! thi jeg gør dit Horn til Jern og gør dine Hove til Kobber, at du maa sønderknuse mange Folk, og at jeg kan vie  Herren deres Bytte og hele Jordens Herre deres Gods. Nu, flok dig sammen, du Flokkens Datter! en Belejring retter man imod os; med Kæppen slaar man Israels Dommer paa Kinden.
Copyright information for Dan1871