Micah 5

Og nu, Bethlehem Efrata, liden til at være iblandt Judas Tusinder! af dig skal udgaa mig een til at være Hersker over Israel, og hans Udgange ere fra fordum, fra Evigheds Dage. Derfor skal han hengive dem indtil den Tid, da hun, som skal føde, har født; og de overblevne af hans Brødre skulle vende tilbage til Israels Børn. Og han skal staa og vogte i  Herrens Kraft, i  Herrens sin Guds Navns Højhed; og de skulle fæste Bo, thi nu skal han være stor indtil Jordens Ender. Og han skal være Fred; naar Assur kommer i vort Land, og naar han betræder vore Paladser? saa ville vi rejse imod ham syv Hyrder og otte Folkefyrster. Og de skulle vogte Assurs Land med Sværdet og Nimrods Land i dets Porte; og han skal frelse fra Assur, naar denne kommer i vort Land og betræder vor Grænse. Og det overblevne af Jakob skal være midt iblandt mange Folk som en Dug fra  Herren, som Regndraaber paa urter, hvilken ikke bier efter nogen og ikke venter paa Menneskens Børn. Og det overblevne af Jakob skal være iblandt Hedningerne midt iblandt mange Folk som en Løve iblandt Dyrene i Skoven, som en ung Løve iblandt Faarehjorde, hvilken, naar den gaar forbi, træder ned og river bort, og der er ingen, som redder. Ophøjet være din Haand over dine Modstandere, og alle dine Fjender vorde udryddede. Og det skal ske paa denne Dag, siger  Herren, da vil jeg udrydde dine Heste af din midte, og jeg vil ødelægge dine Vogne. 10 Og jeg vil udrydde Stæderne i dit Land og nedbryde alle dine Fæstninger. 11 Og jeg vil udrydde Trolddomskunster af din Haand, og ingen Tegnsudlæggere skulle være hos dig. 12 Og jeg vil udrydde dine udskaarne Billeder og dine Billedstøtter af din Midte, og du skal ikke ydermere tilbede dine Hænders Gerning. 13 Og jeg vil oprive dine Astartebilleder af din Midte og ødelægge dine Stæder. 14 Men i Vrede og Harme vil jeg tage Hævn over de Hedninger, som ikke have villet høre.
Copyright information for Dan1871