Nahum 1

1Profeti imod Ninive; Elkositen Nahums Syns Bog. 2En nidkær og hævnende Gud er  Herren, en Hævner og mægtig i Vreden er  Herren; en Hævner er  Herren imod sine Modstandere, og han bevarer Vrede imod sine Fjender. 3 Herren er langmodig og af stor Kraft og lader ikke Skyld blive ustraffet;  Herrens Vej er i Hvirvelvind og i Storm, og en Sky er hans Fødders Støv. 4Han truer Havet og udtørrer det og gør alle Strømmene tørre; vansmægtet er Basan og Karmel, og Libanons Blomster vansmægte. 5Bjergene skælve for ham, og Højene smelte, og Jorden hæver sig i Vejret for hans Ansigt og Jorderige og alle, som bo derpaa. 6Hvo kan bestaa for hans Fortørnelse? og hvo kan rejse sig under hans brændende Vrede? hans Harme udgyder sig som en IId, og Klipperne sønderbrydes for ham. 7God er  Herren, et Værn paa Nødens Dag, og han kender dem, som forlade sig paa ham. 8Men med en Oversvømmelse drager han forbi og gør Ende paa dens Sted, og Mørke skal forfølge hans Fjender. 9Hvad tænke I om  Herren? Tilintetgørelse bringer han; Nøden skal ikke komme to Gange. 10Ere de end sammenslyngede som Torne og berusede, som det var af deres Vin, skulle de aldeles fortæres som tørt Straa. 11Fra dig udgik han, som optænkte ondt imod  Herren og oplagde Ondskabs Raad. 12Saa siger  Herren: Ere de end usvækkede og saaledes mangfoldige, skulle de dog bortmejes, saaledes som de ere, og han skal være forsvunden; jeg har vel plaget dig, men jeg vil ikke plage dig ydermere. 13Men nu vil jeg bryde hans Aag af dig og sønderrive dine; Baand. 14Og  Herren har budet om dig, der skal ikke være Afkom af dit Navn fremdeles; jeg vil udrydde det udskaarne og støbte Billede af din Guds Hus, jeg vil berede din Grav; thi du er funden for let.
Copyright information for Dan1871