Numbers 10

1Og  Herren talede til Mose og sagde: 2Gør dig to Basuner af Sølv, af drevet Arbejde skal du gøre dem; og du skal have dem til Menighedens Sammenkaldelse, og naar Lejrene skulle bryde op. 3Og naar de blæse langsomt i dem, saa skal al Menigheden samles til dig, til Forsamlingens Pauluns Dør. 4Og dersom de blæse langsomt i den ene, da skulle Fyrsterne samles til dig, Øversterne for Israels Tusinder. 5Men naar I blæse stærkt, da skulle de Lejre bryde op, som have lejret sig mod Østen. 6Og naar I blæse anden Gang stærkt, da skulle de Lejre bryde op, som have lejret sig mod Sønden; I skulle blæse stærkt, naar de skulle bryde op. 7Men naar Forsamlingen skal samles, skulle I blæse langsomt og ikke blæse stærkt. 8Og Præsterne, Arons Sønner, skulle blæse i Basunerne; og de skulle være eder til en evig Skik hos eders Efterkommere. 9Og naar I komme i Krig i eders Land med Fjenden, som ængster eder, da skulle I blæse stærkt i Basunerne, at I maa ihukommes for  Herren eders Guds Ansigt og frelses fra eders Fjender. 10Og paa eders Glædes Dag, og paa eders bestemte Tider, og paa eders Maaneders første Dage, da skulle I blæse i Basunerne ved eders Brændofre og ved eders Takofre, at de maa blive eder til en Ihukommelse for eders Guds Ansigt; jeg er  Herren eders Gud. 11Og det skete i det andet Aar, i den anden Maaned, paa den tyvende Dag i Maaneden, da hævede Skyen sig op fra Vidnesbyrdets Tabernakel. 12Og Israels Børn brøde op paa deres Vandringer fra Sinai Ørk; og Skyen blev i den Ørk Paran. 13Saa rejste de første Gang efter  Herrens Mund ved Mose. 14Og det Banner for Judas Børns Lejr brød først op, efter deres Hære; og over hans Hær var Nahesson, Amminadabs Søn. 15Og over Isaskars Børns Stammes Hær var Nethaneel, Zuars Søn. 16Og over Sebulon Børns Stammes Hær var Eliab, Helons Søn. 17Og Tabernaklet blev nedtaget; og Gersons Børn og Merari Børn, som bare Tabernaklet, brøde op. 18Dernæst brød det Banner for Rubens Lejr op, efter deres Hære; og over hans Hær var Elizur, Sedeurs Søn. 19Og over Simeons Børns Stammes Hær var Selumiel, Zurisaddai Søn. 20Og over Gads Børns Stammes Hær var Eliasaf, Deuels Søn. 21Saa rejste Kahathiterne, som bare Helligdommen; og de andre oprejste Tabernaklet, inden de kom. 22Dernæst brød det Banner for Efraims Børns Lejr op, efter deres Hære; og over hans Hær var Elisama, Ammihuds Søn. 23Og over Manasse Børns Stammes Hær var Gamliel, Pedazurs Søn. 24Og over Benjamins Børns Stammes Hær var Abidan, Gideoni Søn. 25Dernæst brød det Banner op for Dans Børns Lejr, som sluttede alle Lejrene, efter deres Hære, og over hans Hær var Ahieser, Ammisaddai Søn. 26Og over Asers Børns Stammes Hær var Pagiel, Okrans Søn. 27Og over Naf thali Børns Stammes Hær var Ahira, Enans Søn. 28Dette var Israels Børns Rejseorden, efter deres Hære, naar de rejste. 29Og Mose sagde til Hobab, Reuels den Midianiters Søn, Mose Svigerfader: Vi rejse til det Sted, om hvilket  Herren sagde: Jeg vil give eder det; gaa med os, saa ville vi gøre vel imod dig, fordi  Herren har talet godt over Israel. 30Og denne sagde til ham: Jeg vil ikke gaa med, men jeg vil gaa til mit Land og til min Slægt. 31Og han sagde: Kære, forlad os ikke; thi du ved, hvor vi kunne lejre os i Ørken, og du skal ære vort Øje. 32Og det skal ske, du gaar med os, da skulle vi med det samme Gode, hvormed  Herren gør vel imod os, gøre vel imod dig. 33Saa rejste de fra  Herrens Bjerg tre Dages Rejse; og  Herrens Pagtes Ark rejste for deres Ansigt tre Dages Rejse for at opsøge et Hvilested for dem. 34Og  Herrens Sky var over dem om Dagen, naar de brøde op med Lejren. 35Og det skete, naar Arken rejste, da sagde Mose:  Herre! staa op, saa skulle dine Fjender adspredes, og de, som hade dig, skulle fly for dit Ansigt. 36Og naar den hvilede, sagde han: Kom tilbage,  Herre! til Israels ti Tusinde Gange tusinde.
Copyright information for Dan1871