Numbers 25

Og Israel boede i Sittam, og Folket begyndte at bedrive Hor med Moabiternes Døtre. Og de indbøde Folket til deres Guders Ofre; og Folket aad, og de tilbade deres: Guder. Og Israel lod sig koble til Baal-Peor; da optændtes  Herrens Vrede imod Israel. Og  Herren sagde til Mose: Hent alle de Øverste for Folket og lad hine ophænge for  Herren imod Solen; saa skal  Herrens brændende Vrede vendes fra Israel Og Mose sagde til Israels; Dommere: Hver ihjelslaa sine Folk, om have ladet sig koble til Baal-Peor. Og se, en Mand af Israels Børn kom og førte en midianitisk Kvinde frem til sine Brødre, for Mose Øjne og for al Israels Børns Menigheds Øjne; og disse græd ved Forsamlingens Pauluns Dør. Og Pinehas, en Søn af Eleasar, der var en Søn af Præsten Aron, saa det og han stod op midt i Menigheden og tog et Spyd i sin Haand. Og han gik ind efter den israelitiske Mand i Horekippen og igennemstak dem begge, nemlig den israelitiske Mand og Kvinden, gennem deres Liv. Da aflod Plagen fra Israels Børn. Og de, som døde i denne Plage, vare fire og tyve Tusinde. 10 Og  Herren talede til Mose og sagde: 11 Pinehas, en Søn af Eleasar, der var en Søn af Præsten Aron, har vendt rnin Vrede fra Israels Børn, idet han var nidkær med min Nidkærhed midt iblandt dem, saa at jeg ikke har gjort Ende paa Israels Børn i rnin Nidkærhed. 12 Derfor sig: Se, jeg gør med ham min Fredspagt. 13 Og han og hans Sæd efter ham skal have et evigt Præstedømmes Pagt, fordi han var nidkær for sin Gud og gjorde Forligelse for Israels Børn. 14 Men Navnet paa den slagne israelitiske Mand, som blev slagen tillige med den midianitiske Kvinde, var Simri, Salu Søn, en Fyrste for et Fædrenehus iblandt Simeoniterne 15 Og Navnet paa den slagne midianitiske kvinde var Kosbi, Zurs Datter, han var en Øverste for et Fædrenehuses Folk iblandt Midianiterne. 16 Og  Herren talede til Mose og sagde: 17 Træng Midianiterne, og I skulle slaa dem; 18 thi de trængte eder med deres Træskhed, idet de handlede træskeligen imod eder i den Sag med Peor og med Kosbi, den midianitiske Fyrstes Datter, deres Søster, som blev slagen paa Plagens Dag, for Peors Skyld.
Copyright information for Dan1871