Numbers 34

1Og  Herren talede til Mose og sagde: 2Byd Israels Børn, og du skal sige til dem: Naar I komme til Kanaans Land, da skal dette være det Land, som skal falde eder til Arv, nemlig Kanaans Land efter sine Grænser. 3Og den søndre Side skal være eder fra den Ørk Zin til Edom, og eders Landemærke skal være i Sønden fra Enden af Salthavet imod Østen. 4Og eders Landemærke skal gaa omkring hen Sønden om Opgangen til Akrabbim og gaa igennem til Zin, og dets Udgang skal være Sønden for Kades-Barnea, og det skal gaa ud til Hazar-Adar og gaa over til Azmon. 5Og Landemærket skal gaa omkring fra Azmon til Ægyptens Bæk, og Udgangen derpaa skal være til Havet. 6Og angaaende Landemærket imod Vesten, da skal det store Hav være eder Landemærke; dette skal være eders Landemærke imod Vesten. 7Og dette skal være eder Landemærket mod Norden: I skulle sætte Grænsen for eder fra det store Hav til Bjerget Hor. 8Fra Bjerget Hor skulle I sætte Grænsen hen imod Hamath, og Landemærkets Udgang skal være til Zedad. 9Og Landemærket skal gaa ud til Sifron, og dets Udgang skal være ved Hasar-Enan; dette skal være eders Landemærke imod Norden. 10Og I skulle maale eders Landemærke mod Østen fra Hasar-Enan til Sefam. 11Og Landemærket skal gaa ned fra Sefam til Ribla, Østen for Ain, og Landemærket skal gaa ned og berøre Siden af Kinnereths Hav, imod Østen. 12Og Landemærket skal gaa ned til Jordanen, og dets Udgang skal være ved Salthavet; dette skal være eder Landet med sine Grænser trindt omkring. 13Og Mose bød Israels Børn og sagde: Dette er det Land, som I skulle tage eder til Arv ved Lodkastning, og som  Herren befalede at give de ni Stammer og den halve Stamme; 14thi Rubeniternes Børns St amme efter deres Fædrenehuse, og Gaditernes Børns Stamme efter deres Fædrenehuse, de have faaet, og Manasse halve Stamme, de have faaet deres Arv. 15De to Stammer og den halve Stamme, de have faaet deres Arv paa denne Side Jordanen lige for Jeriko, foran mod Østen. 16Og  Herren talede til Mose og sagde: 17Disse ere Navnene paa de Mænd, som skulle dele Landet til Arv mellem eder: Eleasar, Præsten, og Josva, Nuns Søn. 18Og een Fyrste af hver Stamme skulle I tage til at dele Landet til Arv. 19Disse: ere Navnene paa Mændene: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunne Søn; 20Og af Simeons Børns Stamme Semuel, Ammihuds Søn; 21af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn 22og af Dans Børns Stamme en Fyrste, Bukki, Jogli Søn; 23af Josefs Børn, af Manasse Børns Stamme, en Fyrste, Hanniel, Efods Søn 24Og af Efraims Børns Stamme en Fyrste, Kemuel, Siftans Søn; 25og af Sebulons Børns Stamme en Fyrste, Elizafan, Parnaks Søn; 26og af Isaskars Børns Stamme en Fyrste, Paltiel, Assans Søn; 27og af Asers Børns Stamme en Fyrste, Akihud, Selomi Søn; 28og af Nafthali Børns Stamme en Fyrste, Pedahel, Ammihuds Søn. 29Disse ere de, som  Herren bød at dele Arven imellem Israels Børn, i Kanaans Land.
Copyright information for Dan1871