Proverbs 4

Hører, I Sønner! en Faders Undervisning over at for at faa Forstand; thi jeg har givet eder en god Lærdom; for lader ikke min Lov! Thi jeg var min Faders Søn, min Moders ømme og eneste Barn. Og han lærte mig og sagde til mig: Lad dit Hjerte holde fast ved dit Ord, bevar mine Bud, saa skal du leve. Køb Visdom, køb Forstand, glem ikke og vig ikke fra min Munds Ord. Forlad den ikke saa skal den bevare dig, elsk den, saa skal den bevogte dig. Visdommens Begyndelse er: Køb Visdom, og for al din Ejendom køb Forstand! Ophøj den, saa skal den ophøje dig, naar du tager den i Favn, saa skal den ære dig. Den skal sætte en yndig Krans paa dit Hoved, den skal give dig en dejlig Krone. 10 Hør, min Søn! og tag imod mine Ord, saa skulle dine Leveaar blive mange. 11 Jeg underviser dig om Visdoms Vej, jeg leder dig paa jævne Stier. 12 Naar du gaar, skal din Gang ikke blive trang, og naar du løber, skal du ikke støde dig. 13 Hold fast ved Undervisning, lad den ikke fare, bevar den; thi den er dit Liv. 14 Kom ikke paa de ugudeliges Sti, og gak ikke frem paa de ondes Vej. 15 Lad den ligge, gak ikke frem paa den, vig fra den og gak forbi! 16 Thi de sove ikke, naar de ikke have gjort ilde; og deres Søvn flyr fra dem, naar de ikke have bragt nogen til Fald. 17 Thi de æde Ugudeligheds Brød og drikke Uretfærdigheds Vin. 18 Og de retfærdiges Sti er som et skinnende Lys, der bliver klarere og klarere indtil Middag. 19 De ugudeliges Vej er som Mørket, de vide ikke, hvorpaa de skulle støde sig. 20 Min Søn! giv Agt paa mine Ord, bøj dit Øre til min Tale. 21 Lad dem ikke vige fra dine Øjne, 22 bevar for hver den, som finder dem, og Lægedom for hans hele Legeme. 23 Bevar dit Hjerte fremfor alt det, der forvares; thi fra det udgaar Livet. 24 Hold dig fri for Munds Vanartighed, og lad Læbers Forvendthed være langt fra dig! 25 Lad dine Øjne se ligefrem, og lad dine Øjenlaage være ret frem for dig! 26 Overvej vel din Fods Sti, og alle dine Veje skulle faa Fasthed. 27 Bøj ikke af til højre eller venstre, vend din Fod fra det onde!
Copyright information for Dan1871