Proverbs 7

1Min Søn! bevar mine Ord, og gem mine Bud hos dig. 2Hold mine Bud, saa skal du leve, og min Lov som din Øjesten. 3Bind dem om dine Fingre, skriv dem paa dit Hjertes Tavle! 4Sig til Visdommen: Du er min Søster, og Forstanden kalde du din Kynding; 5for at den maa bevare dig fra en fremmed Kvinde, fra en ubekendt, som gør sine Ord glatte. 6Thi jeg saa ud af mit Hus's Vindu, igennem mit Gitter; 7og jeg saa iblandt de uerfarne, jeg blev var iblandt Sønnerne et ungt Menneske som fattedes Forstand, 8sog han gik forbi paa Gaden ved hendes Hjørne og skred frem ad Vejen til hendes Hus, 9i Tusmørket om Aftenen efter Dagen midt i Natten og Mørket. 10Og se, en Kvinde mødte ham i Horestykke og underfundig i Hjertet, 11støjende og ustyrlig, hendes Fødder kunne ikke blive i hendes Hus. 12Stundom er hun ude, stundom paa Gaderne og lurer ved alle Hjørner. 13Og hun tog fat paa hø og kyssede, ham, hun gjorde sit Ansigt frækt og sagde til ham. 14Der paalaa mig takoffer, i Dag har jeg betalt mine Løfter; 15derfor er jeg gaaet ud at møde dig, at søge dit Ansigt, og jeg har fundet dig. 16Jeg har redet mit Leje med Tæpper, med stribet Tøj af Garn fra Ægypten; 17jeg har overstænket min Senb med Myrra. Aloe og Kanel; 18kom, lader os beruse os i Kærlighed indtil Morgenen, lader os forlyste os i Elskov; 19thi Manden er ikke hjemme, han er faren lang Vej bort; 20han tog Pengeknuden med sig, han kommer hjem til Fuldmaanedagen. 21Hun bøjede ham med sin megen Overtalelse, tilskyndte ham med sine smigrende Læber. 22Hvo der hastelig gaar efter hende, kommer som Oksen til Slagterbænken og som i Fodlænken, der er til Daarens Tugtelse, 23indtil en Pil sønderskærer hans Lever; ligesom Fuglen skynder sig til Snaren og ved ikke, at det gælder dens Liv. 24Saa hører mig nu, I Børn! og agter paa min Munds Ord! 25Lad dit Hjerte ikke vige af til hendes Veje, lad dig ikke forvildes paa hendes Stier; 26thi mange ere de gennemborede, som hun har fældet, og mangfoldige alle de, hun har ihjelslaget. 27Hendes Hus ere Veje til Dødsriget; de gaa ned til Dødens Kamre.
Copyright information for Dan1871