Proverbs 13

1En viis Søn modtager sin Faders Tugt; men en Spotter hører ikke paa Irettesættelse. 2Af sin Munds Frugt nyder en Mand godt; men de troløses Sjæl høster Krænkelse. 3Hvo som vogter sin Mund, bevarer sin Sjæl; den, som lader sine Læber vidt op, ham er det til Fordærvelse. 4Den lades Sjæl begærer og faar intet; men de flittiges Sjæl næres rigeligt. 5Den retfærdige hader Løgns Ord; men den ugudelige gør Skam og Vanære. 6Retfærdighed bevarer den, som vandrer oprigtigt sin Vej; men Ugudelighed styrter Synderen. 7Der er den, som holder sig for rig og har dog intet; og den, som holder sig for fattig og har meget Gods. 8En Mands Rigdom er Løsepenge for hans Liv. Men en fattig hører ikke paa Irettesættelse 9De retfærdiges Lys skinner frydeligt; men de ugudeliges Lampe skal udslukkes. 10Ved Hovmod foraarsager man kun Trætte; men hos dem; som lade sig raade er Visdom. 11Gods formindskes ved Forfængelighed; men hvo som samler i Haanden, forøger det. 12Forventning, som forhales krænker Hjertet; men naar det kommer, som berører, da er det et Livsens Træ. 13Hvo som foragter Ordet, bereder sig fordærvelse; men hvo som frygter Budet han faar Løn dersom. 14Den vises Lærdom er Livets Kilde, saa at man viger fra Dødens Snarer. En god Forstand giver Naade; men de troløses Vej er Haard. 15Hver, som er klog, gør sine Ting med Forstand; men Daaren udbreder Taabelighed. 16Enhver, der er kløgtig, handler i kundskab, taaben spreder dumhed. 17Et ugudeligt sendebud falder i Ulykke; men et trofast Bud er Lægedom. 18Hvo, som lader Tugt fare, faar Armod og Skam; men den, som agter paa Revselse, faar Ære. 19Naar det sker, som man begærer, da er det sødt for Sjælen, men at vige fra ondt, er Daarer en Vederstyggelighed. 20Den, som omgaas med vise, bliver vis, men den, som er Ven med Daarer, faar Ulykke. 21Ulykke forfølger Syndere men den retfærdige betales med godt. 22Den onde efterlader Børnebørn en Arv; men Synderes Gods er gemt til den retfærdige. 23Den fattiges nyopdyrkede Land yder megen Føde; men der er den, som gaar til Grunde, fordi han ikke gør sin Ret. 24Hvo som sparer sit Ris, hader sin Søn; men den, som elsker ham, tugter ham tidligt. 25Den retfærdige kan spise, til hans Sjæl bliver mæt; men de ugudeliges Bug skal lide Mangel.
Copyright information for Dan1871