Psalms 100

1En Psalme, til Lovprisning. Al Verden raabe med Glæde for  Herren! 2Tjener  Herren med Glæde, kommer for hans Ansigt med Frydeskrig! 3Kender; at  Herren er Gud; han har skabt os, og ikke vi selv, til sit Folk og til den Hjord, han føder! 4Gaar ind ad hans Porte med Pris, ad hans Forgaarde med Lovsang; takker ham, velsigner hans Navn. 5Thi  Herren er god, hans Miskundhed varer evindelig og hans Sandhed fra Slægt til Slægt.
Copyright information for Dan1871