Psalms 101

1Af David; en Psalme. om Miskundhed og Ret vil jeg synge, for dig,  Herre! vil jeg spille. 2Jeg vil agte paa Fuldkommenhedens Vej; naar vil du dog komme til mig? jeg vil vandre i mit Hjertes Retsind inden mit Hus. 3Jeg vil ikke sætte mig en Niddingsdaad for Øje; jeg hader det, overtroedere begaa, det skal ikke hænge ved mig. 4Et forvendt Hjerte skal vige fra mig, jeg vil ikke vide af den onde. 5Den, som bagtaler sin Næste i Løndom, ham vil jeg udslette den, som ser højt med øjnene og har et stolt Hjerte, ham vil jeg ikke fordrage. 6Mine Øjne se efter de trofaste i Landet, for at de skulle bo hos mig; den, som vandrer paa Fuldkommenhedens Vej, han skal tjene mig. 7Den, som gjør Svig, skal ikke blive inden i mit Hus; den, som taler Løgn, skal ikke bestaa for mine Øjne. 8Aarle vil jeg udslette alle ugudelige i Landet for at skille  Herrens Stad af med alle dem, som gøre Uret.
Copyright information for Dan1871