Psalms 117

1Lover  Herren, alle Hedninger! priser ham, alle Folkestammer. 2Thi hans Miskundhed har været mægtig over os, og  Herrens Sandhed er evindelig. Halleluja!
Copyright information for Dan1871