Psalms 118

1Priser  Herren; thi han er god; thi hans Miskundhed er evindelig. 2Israel sige: Hans Miskundhed er evindelig. 3De af Arons Hus sige: Hans Miskundhed er evindelig. 4De, som frygte  Herren, sige: Hans Miskundhed er evindelig. 5I Trængselen kaldte jeg paa  Herren;  Herren bønhørte mig i det fri. 6 Herren er med mig, jeg vil ikke frygte, hvad kan et Menneske gøre mig? 7 Herren er med mig, han er min Hjælper; og jeg skal se min Glæde paa mine Avindsmænd. 8Det er bedre at sætte Lid til  Herren end at forlade sig paa Mennesker. 9Det er bedre at sætte Lid til  Herren end at forlade sig paa Fyrster. 10Alle Hedninger have omringet mig; i  Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 11De have omringet mig, ja, de have omringet mig; i  Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 12De have omringet mig som Bier de ere udslukte som Ild i Torne; i  Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 13Du stødte mig haardt, at jeg skulde falde; men  Herren hjalp mig. 14 Herren er min Styrke og min Sang, og han blev mig til Frelse. 15Fryds og Frelses Røst er i de retfærdiges Telte;  Herrens højre Haand skaber Kraft. 16 Herrens højre Haand er ophøjet,  Herrens højre Haand skaber Kraft. 17Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve, og jeg skal fortælle  Herrens Gerninger. 18 Herren tugtede mig vel, men gav mig ikke hen i Døden. 19Lader Retfærdigheds Porte op for mig, jeg vil gaa ind ad dem, jeg vil takke  Herren. 20Denne er  Herrens Port, de retfærdige skulle gaa ind ad den. 21Jeg vil takke dig; thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse. 22Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, er bleven til en Hovedhjørnesten. 23Af  Herren er dette sket, det er underligt for vore Øjne. 24Denne er Dagen, som  Herren har beredt; lader os fryde og glæde os paa den! 25Kære  Herre! frels dog; kære  Herre! lad det dog lykkes. 26Velsignet være den, som kommer i  Herrens Navn; vi velsigne eder fra  Herrens Hus. 27 Herren. er Gud, og han lod lyse for os; binder Højtidsofferet med Reb, indtil det bringes til Alterets Horn. 28Du er min Gud, og jeg vil takke dig; min Gud, jeg vil ophøje dig. 29Priser  Herren; thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig.
Copyright information for Dan1871