Psalms 150

1Halleluja! Lover Gud i hans Helligdom, lov er ham i hans Vældes udstrakte Befæstning! 2Lover ham for hans vældige. Gerninger, lover ham efter hans store Magt! 3Lover ham med Basuns Klang, lover ham med Psalter og Harpe! 4Lover ham med Tromme og Dans, lover ham med Strenge og Fløjte! 5Lover ham med lydende Cymbler, lover ham med klingende Cymbler! 6Alt det, som har Aande, love  Herren! Halleluja!
Copyright information for Dan1871