Psalms 20

1Til Sangmesteren; en Psalme af David. 2 Herren bønhøre dig paa Nødens Dag! Jakobs Guds Navn ophøje dig! 3Han sende dig Hjælp fra Helligdommen og understøtte dig fra Zion! 4Han ihukomme alle dine Madofre, og dit Brændofler finde han fedt! Sela! 5Han give dig efter dit Hjerte, og opfylde alle dine Anslag! 6Saa ville vi synge om din Frelse og i vor Guds Navn oprejse Banner;  Herren opfylde alle dine Begæringer! 7Nu ved jeg, at  Herren frelser sin Salvede, han vil bønhøre ham fra sin hellige Himmel; ved hans frelsende højre Haands vældige Gerninger. 8Disse forlade sig paa Vogne og disse paa Heste; men vi ville prise  Herren vor Guds Navn. 9De have maattet bøje sig og ere faldne; men vi staa og holde os oprejste. Frels,  Herre! Kongen bønhøre os den Dag, vi raabe!
Copyright information for Dan1871