Psalms 24

1En Psalme af David.  Herrens er Jorden og dens Fylde, Jorderige og de, der bo derpaa. 2Thi han grundfæstede den paa Havene og gjorde den fast over Strømmene. 3Hvo skal gaa op paa  Herrens Bjerg? hvo skal staa paa hans hellige Sted? 4Den, som har uskyldige Hænder og er ren af Hjertet; den, som ikke har sat sin Hu til Løgn og ej svoret svigeligt. 5Han skal annamme Velsignelse fra  Herren og Retfærdighed fra sin Frelses Gud. 6Dette er den Slægt, som spørger, efter ham, de, som søge dit Ansigt, Jakobs Børn. Sela. 7I Porte, opløfter eders Hoveder, ja, opløfter, eder, I evige Døre, at Ærens Konge kan drage ind! 8Hvo er denne Ærens Konge?  Herren, stærk og mægtig,  Herren, mægtig i Strid. 9I Porte, opløfter eders Hoveder, ja opløfter eder, I evige Døre, at Ærens Konge kan drage ind! 10Hvo er han, den Ærens Konge?  Herren Zebaoth, han er Ærens Konge. Sela.
Copyright information for Dan1871