Psalms 29

1En Psalme af David. Giver  Herren, I Guds Børn! giver  Herren Ære og Styrke. 2Giver  Herren hans Navns Ære, tilbeder for  Herren i hellig Prydelse. 3 Herrens Røst er over Vandene; Ærens Gud tordner;  Herren er over de store Vande. 4 Herrens Røst er med Kraft;  Herrens Røst er med Herlighed. 5 Herrens Røst sønderbryder Cedre, og  Herren har sønderbrudt Libanons Cedre. 6Og han gør, at de springe som en Kalv, Libanon og Sirjon som en ung Enhjørning. 7 Herrens Røst slaar ned med Ildsluer. 8 Herrens Røst gør, al Ørken bæver;  Herren gør, at Kades's Ørk bæver. 9 Herrens Røst bringer Hinder til at føde og blotter Skovene; men i hans Tempel siger enhver: Ære! 10 Herren har siddet ved Syndfloden, og  Herren sidder, en Konge evindelig. 11 Herren skal give sit Folk Kraft;  Herren skal velsigne sit Folk i Freden.
Copyright information for Dan1871