Psalms 32

1Af David; en Undervisning. Salig er den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult. 2Saligt er det Menneske, hvem  Herren ikke tilregner Skyld, og i hvis Aand der ikke er Svig. 3Der jeg vilde tie, hentæredes mine Ben under Jamren den ganske Dag. 4Thi din Haand laa Dag og Nat svar paa mig; min Livskraft svandt hen i Sommerens Tørhed. Sela. 5Jeg bekendte min Synd for dig og skjulte ikke min Misgerning, jeg sagde: "Jeg vil bekende mine Overtrædelser for  Herren", du forlod mig min Syndeskyld. Sela. 6Derfor skal hver hellig bede til dig til den Stund, du findes; komme store Vandskyl, skulle de ikke naa til ham. 7Du er mit Skjul, du bevarer mig for Angest; med Frelsens Jubel omgiver du mig. Sela. 8Jeg vil undervise dig og lære dig den Vej, som du skal gaa; jeg vil raade dig mit Øje. 9Værer ikke som Hest og Mule, der ikke have Forstand, hvis Prydelse er Tømme og Bidsel til at tvinge dem, naar de ikke ville komme nær til dig. 10Den ugudelige har mange Smerter; men den, som forlader sig paa  Herren, omgiver han med Miskundhed. 11Glæder eder i  Herren og fryder eder, I retfærdige! og synger med Fryd alle I, som ere oprigtige i Hjertet!
Copyright information for Dan1871