Psalms 47

1Til Sangmesteren; af Koras Børn; en Psalme. 2Alle Folkeslag! klapper i Haand, jubler for Gud med frydefuld Røst. 3Thi  Herren, den Høj este, er forfærdelig, en stor Konge over al Jorden. 4Han tvinger Folkene under os, ja, Folkefærd under vore Fødder. 5Han udvælger til os vor Arv, Jakobs Herlighed, hvem han elsker. Sela. 6Gud for op med Frydeklang,  Herren med Basunes Lyd. 7Synger for Gud, synger; synger for vor Konge, synger Psalmer! 8Thi Gud er al Jordens Konge; synger en lærerig Sang! 9Gud regerer over Hedningerne, Gud sidder paa sin hellige Trone. Folkenes Fyrster samles til Abrahams Guds Folk; thi Jordens Skjolde høre Gud til, han er saare ophøjet.
Copyright information for Dan1871