Psalms 7

1En Skiggajon, af David, som han sang for  Herren, over Benjaminiten Kus's Ord. 2 Herre, min Gud! jeg tror paa dig, frels mig fra alle mine Forfølere og red mig, 3at han ikke som en Løve skal slide min Sjæl, ja, rive den bort, uden at der er nogen, som redder. 4 Herre, min Gud! dersom jeg har gjort dette, dersom der er Uret i mine Hænder; 5dersom jeg har vederlagt den ondt, som holder Fred med mig, - og jeg har dog friet den, som var min Fjende uden Aarsag -; 6saa forfølge Fjenden min Sjæl og gribe den og nedtræde mit Liv til Jorden og lade min Ære bo i Støvet! Sela. 7Staa op,  Herre! i din Vrede, hæv dig imod mine Fjenders Forbitrelse, og vaagn op mig til Hjælp; du har beskikket Ret. 8Og lad Folkenes Forsamling omringe dig, og op over den vend tilbage til det høje! 9 Herren dømmer Folkene; døm mig,  Herre! efter min Retfærdighed og efter min Oprigtighed, som er hos mig. 10Lad dog de ugudeliges Ondskab faa Ende, men stadfæst den retfærdige, du, som prøver Hjerter og Nyrer, retfærdige Gud! 11Mit Skjold er hos Gud, som frelser de oprigtige af Hjertet. 12Gud er en retfærdig Dommer og en Gud, som vredes hver Dag. 13Dersom de ikke ville omvende sig, da skal han skærpe sit Sværd; han har spændt sin Bue og beredt den; 14og han har beredt dødelige Vaaben imod dem; sine Pile gør han brændende. 15Se, han undfanger Uret; og han er frugtsommelig med Misgerning og føder Løgn. 16Han har gravet en Grav og opkastet den; men han skal falde i Grav en, som han gør. 17Hans Misgerning skal komme tilbage paa hans Hoved, og hans Voldsfærd skal nedfare paa hans Isse. Jeg vil takke  Herren efter hans Retfærdighed og lovsynge  Herren den Højestes Navn.
Copyright information for Dan1871