Psalms 97

1 Herren regerer! Jorden fryde sig, mange Øer glæde sig! 2Sky og Mørke ere trindt omkring ham, Retfærdighed og Dom ere hans Trones Befæstning. 3Ild gaar foran hans Ansigt og fortærer hans Fjender trindt omkring. 4Hans Lyn oplyste Jorderige; Jorden saa det og bævede. 5Bjergene smeltede som Voks for  Herrens Ansigt, for hele Jordens Herres Ansigt. 6Himlene kundgjorde hans Retfærdighed; og alle Folk saa hans Ære. 7Beskæmmede skulle alle de vorde, som tjene et udskaaret Billede, de, som rose sig af Afguderne; tilbeder ham, alle Guder! 8Zion hørte det og blev glad, og Judas Døtre frydede sig over dine Domme,  Herre! 9Thi du,  Herre! er den Højeste over al Jorden, du er saare ophøjet over alle Gilder. 10I, som elske  Herren! hader det onde; han bevarer sine helliges Sjæle, han frier dem af de ugudeliges Haand. 11Lys er saaet for den retfærdige og Glæde for de oprigtige i Hjertet. 12Glæder eder, I retfærdige i  Herren, og priser hans hellige Ihukommelse!
Copyright information for Dan1871