Psalms 98

1En Psalme. Synger  Herren en ny Sang; thi han har gjort underfulde Ting; hans højre Haand og hans hellige Arm frelste ham. 2 Herren har kundgjort sin Frelse; han har aabenbaret sin Retfærdighed for Hedningernes Øjne. 3Han kom sin Miskundhed og sin Sandhed i Hu imod Israels Hus; alle Verdens Ender have set vor Guds Frelse. 4Raaber med Glæde for  Herren, al Jorden! raaber og synber med Fryd og lovsynger! 5Lovsynger  Herren med Harpe, med Harpe og Sanges Lyd, 6med Basuner og Lyden af Trompeter; raaber med Glæde fur  Herren, den Konges Ansigt! 7Havet bruse og dets Fylde, Jorderige og dets Beboere! 8Floderne klappe med Haand; Bjergene synge med Fryd til Hobe for  Herrens Ansigt; 9thi han kommer for at dømme Jorden; han skal dømme Jorderige med Retfærdighed og Folkene med Retvished.
Copyright information for Dan1871