Psalms 1

1Salig den Mand, som ikke vandrer i de ugudeliges Raad, ej heller staar paa Synderes Vej, ej heller sidder i Spotteres Sæde; 2men som har Lyst til  Herrens Lov, og som grunder paa hans Lov Dag og Nat. 3Han skal være som et Træ, der er plantet ved Vandbække, hvilket giver sin Frugt i sin Tid, og hvoraf ikke et Blad affalder; og alt hvad han gør, skal han faa Lykke til. 4Saaledes ere de ugudelige ikke, men ligesom Avner, hvilke Vejret bortdriver. 5Derfor skulle de ugudelige ikke bestaa i Dommen, ej heller Syndere i de retfærdiges Menighed. 6Thi  Herren kender de retfærdiges Vej; men de ugudeliges Vej skal forgaa.
Copyright information for Dan1871