Psalms 11

Til Sangmesteren; af David. Jeg haaber paa  Herren; hvorledes kunne I da sige til min Sjæl: Fly til eders Bjerg som en Fugl? Thi de ugudelige spænde Buen, de berede deres Pil paa Strengen, at skyde i Mørke paa de oprigtige af Hjertet. Thi Grundvoldene nedbrydes; hvad kunde en retfærdig udrette?  Herren er i sit hellige Tempel,  Herrens Trone er i Himmelen; hans Øjne se, hans øjenlaage prøve Menneskens Børn.  Herren prøver en Retfærdig; men den ugudelige og den, som elsker Vold, dem hnder hans Sjæl. Han skal lade regne Snarer over de ugudelige; Ild og Svovl og, et vældigt Storrnvejr? skal blivde deres Bægers Del. Thi  Herren er Retfærdig, elsker Retfærdighed; hans Ansigt skuer en oprigtig.
Copyright information for Dan1871