Psalms 110

Af David; en Psalme.  Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand, indtil jeg lægger dine Fjender til dine Fødders Fodskammel.  Herren skal sende din Magts Spir fra Zion; hersk midt iblandt dine Fjender Dit Folk fremstiller sig frivilligt paa din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer dit unge Mandskab til dig som Dug af Morgenrødens Moderskød.  Herren svor, og det skal ikke angre ham: "Du er Præst evindelig efter Melkisedeks Vis." Herren er ved din højre Haand han knuser Konger paa sin Vredes Dag. Han dømmer iblandt Hedningerne, han fylder op med Lig, han knuser Hoveder over det vide Land. Han drikker af Bækken paa Vejen, derfor løfter han Hovedet højt.
Copyright information for Dan1871