Psalms 111

Halleluja! Jeg vil prise  Herren af ganske Hjerte i de oprigtiges Raad og i Menigheden.  Herrens Gerninger ere store, de blive søgte af alle dem, som have Lyst til dem. Hans Værk er Majestæt og Herlighed, og hans Retfærdighed bestaar alle Tider. Han beskikkede en hukommelse om sine underfulde Gerninger; naadig og barmhjertig er  Herren. Han har givet dem Spise, som frygte ham, han kommer evindelig i sin Pagt i Hu. Han har ladet sine Gerningers Kraft forkynde for sit Folk idet han har græt dem Hedningernes Arv. Hans Hænders Gerninger ere Sandhed og Ret, alle hans Befalinger ere troevindelig, de ere satte i Sandhed og Oprigtighed. Han sendte sit Folk Forløsning, han stiftede sin Pagt for evigt; hans Navn er helligt og forfærdeligt. 10  Herrens Frygt er Visdoms Begyndelse, en god Klogskab hos alle dem, som gøre derefter; hans Pris bestaar altid.
Copyright information for Dan1871