Psalms 112

1Halleluja! Salig den Mand, som frygter  Herren, som har stor Glæde ved hans Bud. 2Hans Sæd skal være mægtig paa Jorden; de oprigtiges Slægt skal velsignes. 3Gods og Rigdom er i hans Hus, og hans Retfærdighed bestaar altid. 4Der er opgaaet et Lys i Mørket for de oprigtige, for den, som er naadig og barmhjertig og retfærdig. 5Lyksalig den Mand, som forbarmer sig og udlaaner, som opholder sine Sager ved Retfærdighed. 6Thi han skal ikke rokkes evindelig, en retfærdig skal være til en evig Ihukommelse. 7Han skal ikke frygte for onde Tidender, hans Hjerte er fast, han forlader sig paa  Herren. 8Hans Hjerte er grundfast, han skal ikke frygte, indtil han ser sin Glæde paa sine Fjender. 9Han udspreder, han giver de fattige; hans Retfærdighed bestaar altid, hans Horn skal ophøjes med Ære. 10Den ugudelige skal se det og harmes; han skal skære Tænder og hensmeltes; de ugudeliges ønske hliver til intet.
Copyright information for Dan1871