Psalms 113

1Halleluja! Lover, I  Herrens Tjenere, love  Herrens Navn! 2Lovet være  Herrens Navn fra nu og indtil evig tid! 3Fra Solens Opgang indtil dens Nedgang ere  Herrens Navn højlovet. 4 Herren er høj over alle Hedninger, hans Herlighed er over Himlene. 5Hvo er som  Herren vor Gud? han, som har sat sit Sæde højt; 6han, som stiger dybt ned for at se, i Himlene og paa Jorden; 7han, som oprejser den ringe af Støvet, som ophøjer en fattig af Skarnet 8for at sætte ham hos Fyrster, hos sit Folks Fyrster; 9han, som gør, at den ufrugtbare i Huset kommer til at bo som en glad Barnemoder. Halleluja.
Copyright information for Dan1871