Psalms 114

1Der Israel drog ud af Ægypten, Jakobs Hus fra et Folk, som havde et fremmed Maal, 2da blev Juda til hans Helligdom, Israel til hans Herredømme. 3Havet saa det og flyede; Jordanen vendte om og løb tilbage. 4Bjergene sprang som Vædre, Højene som unge Lam. 5Hvad skete dig, du Hav! at du flyede? du Jordan! at du vendte om og løb tilbage 6I Bjerge! at I sprang som Vædre I Høje! som unge Lam? 7Bæv, o Jord! for Herrens Ansigt, for Jakobs Guds Ansigt; 8han, som forvandler Klippen til en vandrig Sø, Flint til et Kildevæld!
Copyright information for Dan1871