Psalms 118

Priser  Herren; thi han er god; thi hans Miskundhed er evindelig. Israel sige: Hans Miskundhed er evindelig. De af Arons Hus sige: Hans Miskundhed er evindelig. De, som frygte  Herren, sige: Hans Miskundhed er evindelig. I Trængselen kaldte jeg paa  Herren;  Herren bønhørte mig i det fri.  Herren er med mig, jeg vil ikke frygte, hvad kan et Menneske gøre mig?  Herren er med mig, han er min Hjælper; og jeg skal se min Glæde paa mine Avindsmænd. Det er bedre at sætte Lid til  Herren end at forlade sig paa Mennesker. Det er bedre at sætte Lid til  Herren end at forlade sig paa Fyrster. 10 Alle Hedninger have omringet mig; i  Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 11 De have omringet mig, ja, de have omringet mig; i  Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 12 De have omringet mig som Bier de ere udslukte som Ild i Torne; i  Herrens Navn vil jeg nedhugge dem. 13 Du stødte mig haardt, at jeg skulde falde; men  Herren hjalp mig. 14  Herren er min Styrke og min Sang, og han blev mig til Frelse. 15 Fryds og Frelses Røst er i de retfærdiges Telte;  Herrens højre Haand skaber Kraft. 16  Herrens højre Haand er ophøjet,  Herrens højre Haand skaber Kraft. 17 Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve, og jeg skal fortælle  Herrens Gerninger. 18  Herren tugtede mig vel, men gav mig ikke hen i Døden. 19 Lader Retfærdigheds Porte op for mig, jeg vil gaa ind ad dem, jeg vil takke  Herren. 20 Denne er  Herrens Port, de retfærdige skulle gaa ind ad den. 21 Jeg vil takke dig; thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse. 22 Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, er bleven til en Hovedhjørnesten. 23 Af  Herren er dette sket, det er underligt for vore Øjne. 24 Denne er Dagen, som  Herren har beredt; lader os fryde og glæde os paa den! 25 Kære  Herre! frels dog; kære  Herre! lad det dog lykkes. 26 Velsignet være den, som kommer i  Herrens Navn; vi velsigne eder fra  Herrens Hus. 27  Herren. er Gud, og han lod lyse for os; binder Højtidsofferet med Reb, indtil det bringes til Alterets Horn. 28 Du er min Gud, og jeg vil takke dig; min Gud, jeg vil ophøje dig. 29 Priser  Herren; thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig.
Copyright information for Dan1871