Psalms 120

1En Sang paa Trapperne. Jeg raabte til  Herren i min Nød, og han bønhørte mig. 2 Herre! fri min Sjæl fra Løgnens Læbe, fra en svigefuld Tunge. 3Hvad giver han dig, og hvad giver han dig ydermere, du svigefulde Tunge? 4Den vældiges skærpede Pile med Gløder af Enebærtræ! 5Ve mig! thi en har været som fremmed iblandt Mesek; jeg har boet ved Kedars Telte. 6Min Sjæl har længe nok boet hos dem, som hade Fred. 7Jeg er fredsommelig; men naar jeg taler, da ere disse færdige til Krig.
Copyright information for Dan1871