Psalms 122

1En Sang paa Trapperne; af David. Jeg glædede mig ved dem, som sagde til mig: Vi ville gaa til  Herrens Hus. 2Vore Fødder stode i dine Porte, Jerusalem! 3Jerusalem, du, som er bygget op som en Stad, der er tæt sammenbygget, 4hvorhen Stammerne droge op,  Herrens Stammer efter Israels Lov for at prise  Herrens Navn. 5Thi der var Stole satte til Dom, Stole for Davids Hus. 6Beder om Jerusalems Fred; Ro finde de, som elske dig. 7Der være Fred paa din Mur, Ro i dine Paladser! 8For mine Brødres og mine Venners Skyld vil jeg sige: Fred være i dig! 9For  Herrens vor Guds Frelses Skyld vil jeg søge dit Bedste.
Copyright information for Dan1871