Psalms 123

1En Sang paa Trapperne. Til dig opløfter jeg mine Øjne, du, som sidder i Himmelen! 2Se, som Tjeneres Øjne agte paa deres Herres Haand, som en Tjenestepiges Øjne paa hendes Frues Haand, saa agte vore Øjne paa  Herren vor Gud, indtil han vorder os naadig. 3Vær os naadig,  Herre! vær os naadig; thi vi ere saare mættede af Foragt. 4Vor Sjæl er saare mættet af de sorgløses Spot og de hovmodiges Foragt.
Copyright information for Dan1871