Psalms 124

En Sang paa Trapperne; af David. Dersom  Herren ikke havde været med os - saa sige Israel! - Dersom  Herren ikke havde været med os, der Menneskene opstode imod os; da havde de opslugt os levende, idet deres Vrede var optændt imod os; da havde Vandene overskyllet Strømmen var gaaet over vor Sjæl da vare de gaaede over vor Sjæl de stolte Vande! Lovet være  Herren, som ikke gav os til Rov for deres Tænder! Vor Sjæl er undkommen som en Fugl af Fuglefængernes Snare; Snaren er sønderreven, og vi ere undkomne. Vor Hjælp er i  Herrens Navn, hans, som skabte Himmel og Jord.
Copyright information for Dan1871