Psalms 124

1En Sang paa Trapperne; af David. Dersom  Herren ikke havde været med os - saa sige Israel! - 2Dersom  Herren ikke havde været med os, der Menneskene opstode imod os; 3da havde de opslugt os levende, idet deres Vrede var optændt imod os; 4da havde Vandene overskyllet Strømmen var gaaet over vor Sjæl 5da vare de gaaede over vor Sjæl de stolte Vande! 6Lovet være  Herren, som ikke gav os til Rov for deres Tænder! 7Vor Sjæl er undkommen som en Fugl af Fuglefængernes Snare; Snaren er sønderreven, og vi ere undkomne. 8Vor Hjælp er i  Herrens Navn, hans, som skabte Himmel og Jord.
Copyright information for Dan1871