Psalms 126

1En Sang paa Trappernerne Der  Herren hjemførte Zions Folk, som vendte tilbage, da vare vi som drømmende, 2da blev vor Mund fyldt med Latter og vor Tunge med Frydesang, da sagde man iblandt Hedningerne:  Herren har gjort store Ting imod disse. 3 Herren har gjort store Ting imod os; vi bleve glade. 4Hjemfør,  Herre! vore fangne, lig Sydlandets Strømme. 5De, som saa med Graad, skulle høste med Frydesang. 6Den, som bærer Sæden, der saas, gaar sin Gang med Graad; men han skal komme med Frydesang, naar han frembærer sine Neg.
Copyright information for Dan1871