Psalms 129

En Sang paa Trapperne. De trængte mig haardt fra min Ungdom af - saa sige Israel! - de trængte mig haardt fra min Ungdom af; dog kunde de ikke overvælde mig. Plovmændene pløjede paa min Ryg, de droge deres Furer lange.  Herren er retfærdig han overhuggede de ugudeliges Reb. De skulle beskæmmes og vige tilbage, alle de, som hade Zion. De skulle blive som Græs paa Tagene, som tørres, førend nogen oprykker det; af hvilket Høstmanden ikke fylder sin Haand, ej heller den, som binder Neg, sin Arm. Og de, som ere gaa forbi, sige ikke:  Herrens Velsignelse være over eder! Vi velsigne eder i  Herrens Navn.
Copyright information for Dan1871