Psalms 129

1En Sang paa Trapperne. De trængte mig haardt fra min Ungdom af - saa sige Israel! - 2de trængte mig haardt fra min Ungdom af; dog kunde de ikke overvælde mig. 3Plovmændene pløjede paa min Ryg, de droge deres Furer lange. 4 Herren er retfærdig han overhuggede de ugudeliges Reb. 5De skulle beskæmmes og vige tilbage, alle de, som hade Zion. 6De skulle blive som Græs paa Tagene, som tørres, førend nogen oprykker det; 7af hvilket Høstmanden ikke fylder sin Haand, ej heller den, som binder Neg, sin Arm. 8Og de, som ere gaa forbi, sige ikke:  Herrens Velsignelse være over eder! Vi velsigne eder i  Herrens Navn.
Copyright information for Dan1871